Niesamowity rezerwat Tobolinka

W okolicach miejscowości Giby, znaleźć można piękny rezerwat Tobolinka. Rezerwat ten znaleźć można w okolicach Wsi Giby i Pomorze. Spotkać w rezerwacie można przede wszystkim bobry, które na całym terenie Rezerwatu budują tamy i żeremia. Cała okolica to także nieznaczna część Puszczy augustowskiej i Grodziska Jaćwingów. W Parku zobaczycie między innymi: sosnę zwyczajną, brzozę brodawkowatą, świerka pospolitego i dęby. Rezerwat powstał w 1959 roku, jest to wodny rezerwat, w którym pod szczególną ochroną są bobry, jeszcze kilkadziesiąt lat temu, groziło im wyginięcie. Pod ochroną są także:

  • Rosiczka okrąglista
  • Turzyca bagienna
  • Borówka bagienna
  • Bagnica zwyczajna

Okolice są naprawdę piękne i warto je odwiedzić, podczas pobytu w Gibach.